top of page

สหเพชรฟู้ด แมชินเนอรี่ เปิดแผนธุรกิจรุกตลาดต่างประเทศAnswer News Industrial Magazine ฉบับนี้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษบริษัท สหเพชรฟู้ด แมชินเนอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปิดฝากระป๋องและเครื่องบรรจุสินค้ากระป๋องโชว์นวัตกรรมการผลิต พร้อมเดินหน้าลุยตลาดทั้งในและต่างประเทศ


คุณทวี ดิษเสตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหเพชรฟู้ดแมชินเนอรี่ จำกัด กล่าวว่า ก่อนที่จะมาตั้งบริษัทฯ ตนเองดำเนินธุรกิจมาหลายอย่าง อาทิ ธุรกิจระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงได้มีโอกาสไปสัมผัสงานเกี่ยวกับระบบไบโอแก๊สต่างๆ บอยเลอร์(Boiler) จนมาถึงปัจจุบันดำเนินธุรกิจทางด้านเครื่องปิดผนึกฝากระป๋อง ส่วนสาเหตุที่เข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากมองว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้มีจำนวนน้อยรายและยังมีส่วนแบ่งหรือโอกาสทางการตลาดปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณ 20-25% ของตลาดรวมในประเทศไทย และส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศอยู่ประมาณ 10-15% ฉะนั้น โอกาสในการเติบโต บริษัทฯ จึงมองช่องทางการเติบโตในกลุ่มตลาดต่างประเทศมากขึ้นนั่นคือ เหตุผลที่เรามาออกบูธภายในงาน ProPak Asia 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งการมาร่วมออกงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวบริษัทเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้บริษัทฯ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศดังนี้ เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกาเมียนมา และฟิลิปปินส์ ด้วยจุดเด่นของเครื่องจักรบริษัทฯ บวกกับประสบการณ์ในการพัฒนาของเครื่องจักรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราไม่เคยหยุดนิ่งในเรื่องการพัฒนาเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการบริการหลังการขายที่ดีสิ่งสำคัญ คือ เรื่องราคาเครื่องจักรของเราที่เป็นไปตามประสิทธิภาพ สามารถพิสูจน์ได้ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่เล็ก แต่เราเต็มไปด้วยศักยภาพ ทั้งบุคลากร รวมไปถึงเครื่องจักรของบริษัทฯคุณทวี กล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าเบื้องต้นเราวางแผนการเติบโตของธุรกิจในปี 2566 นี้ อยู่ประมาณ 15-20% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นการทำตลาดในต่างประเทศที่ถือว่ามีโอกาสในการเข้าไปทำตลาดค่อนข้างสูงประกอบกับข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ในการนำเข้าเครื่องจักรที่ซับซ้อน หรือยุ่งยากเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย


“การจะทำให้องค์กรก้าวสู่ความยั่งยืน นั้น นอกจากดูแลตัวเอง และคนในครอบครัวแล้ว เราต้องดูแลบุคลากรภายในองค์กรของเราให้มีความสุขด้วย เมื่อเราดูแลบุคลากรของเราเป็นอย่างดี การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่หน้าที่ที่เรามอบหมายย่อมออกมาได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้สามารถเดินควบคู่ร่วมไปกับองค์กรได้”


ส่วนการขยายธุรกิจ นั้น เริ่มต้นมาจากทีมงานเป็นอันดับแรก ด้วยความเข้าใจและเป้าหมายที่เราจะทำร่วมกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น การทำงานเมื่อเรามีความต้องการประสบความสำเร็จ เราก็จะทำให้คนที่อยู่ร่วมกับเรามีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งหมายถึง มีสุขภาพที่ดี สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมถึงมีการส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และในส่วนของเครื่องจักร เรามีการพัฒนา Update เครื่องจักรเพื่อให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง


“อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการคนไทยสนับสนุน หรือเปิดโอกาสให้กับ บริษัท สหเพชรฟู้ด แมชินเนอรี่ จำกัด ในการใช้บริการ อยากให้คนไทยนึกถึงคนไทยด้วยกัน เพื่อที่จะทดลองใช้สินค้าที่มาจาก Knowhow ของคนไทย ส่งผลให้ธุรกิจการบริการด้านเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอาหารมีมูลค่า และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเชื่อว่าศักยภาพของคนไทยไม่แพ้ต่างชาติ แต่ขอเพียงแค่ได้รับโอกาสที่จะเชื่อมั่น เชื่อถือ คนไทยด้วยกัน หรือเปิดโอกาสในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ” คุณทวี ฝากทิ้งท้าย
ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page