top of page

เจาะลึก ข่าวจริง ยิงประเด็นข่าวสร้างสรรค์
ส่งตรงและเข้าถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศ

เปิดยุทธศาสตร์นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) คนใหม่

สมาคมโรงแรมไทย

สัมภาษณ์พิเศษพร้อมเปิดวิสัยทัศน์ คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) คนใหม่ ประกาศเดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงแรมไทย ขานรับนโยบายภาครัฐตั้งเป้าปี 67 จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ 39 ล้านคน ชูความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) เล่าเท้าความถึง ประสบการณ์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเข้ามาทำงานกับสมาคมโรงแรมไทย ว่า ทางครอบครัวมีตึกที่ตั้งใจจะทำเป็น Service Apartment แต่การก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งพอดี ส่งผลให้ฐานลูกค้าเดิมที่เราตั้งเอาไว้เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทย เดินทางกลับต่างประเทศกันหมด จึงเบนเข็มกลุ่มลูกค้าเป็นการหารายได้จากนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงตัวอาคารให้เป็นรูปแบบโรงแรม จนมาถึงในช่วงปลายปี 1999 – ต้นปี 2000 ได้มีการเปิดบริการทีละชั้น เมื่อดำเนินธุรกิจมาได้ระยะเวลา 5 ปี ได้รับการแนะนำจาก GM ของโรงแรมให้เรามาช่วยงานที่สมาคมโรงแรมไทย (THA) หลังจากนั้นก็เข้ามาช่วยงานที่สมาคมฯ ได้ประมาณ 20 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย (THA)


คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์

สำหรับนโยบายที่จะดำเนินการสานต่อกับสมาชิก เราอยากให้องค์ความรู้ และรณรงค์เชื้อเชิญที่จะให้ทำการรีโนเวทโรงแรม เนื่องจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโรงแรมไม่มีรายได้ โรงแรมก็เริ่มทรุดโทรม ถ้าหากไม่มีพัฒนาส่วนนี้ อนาคตห้องพักเราอาจะด้อยกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมของประเทศเพื่อนบ้าน


นอกจากนี้ เรื่องของความยั่งยืน การประหยัดพลังงาน รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุน และช่วยสิ่งแวดล้อม ลด Carbon และมี Waste management ที่ดีขึ้น อยากให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม เริ่มลงมือทำ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัว เพื่อนำไปสู่การเพิ่มโรงแรมที่สร้างรายได้ให้มากขึ้น ประกอบกับประเทศในแถบยุโรปเริ่มมีข้อกำหนดไม่ให้คนในประเทศของเขา มาสนับสนุนโรงแรม หรือธุรกิจที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลย ทางสมาคมฯ อยากจะเชื้อเชิญให้กลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการโรงแรมมายกระดับมาตรฐานของโรงแรมไทย


สมาคมโรงแรมไทย

ส่วนของภาครัฐ นั้น หากมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางสมาคมโรงแรมไทย (THA) สามารถที่จะเข้าไปช่วยเป็นกระบอกเสียงได้ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ หรือมีผลกระทบต่อสมาคมฯ รวมถึงสิ่งที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่สมาคมฯ เราเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงให้ภาครัฐ กับผู้ประกอบการโรงแรมไทย


คุณเทียนประสิทธิ์ กล่าวถึงโครงการเร่งด่วน ว่า ปัจจุบันมี 2 โครงการเร่งด่วนด้วยกัน คือ 1.โครงการเกี่ยวกับงบประมาณด้านสัมมนาของข้าราชการ ในการออกจากพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีการปรับมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับนโยบายการขึ้นค่าแรงของภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุน อยากให้ภาครัฐมีการปรับงบที่ใช้ในการสัมมนา หรือที่ต้องใช้พื้นที่ของโรงแรมนอกสถานที่


สมาคมโรงแรมไทย

โครงการที่ 2 ทางสมาคมฯ ต้องการผลักดัน คือ ในช่วง Low Season ของปีนี้ นักท่องเที่ยวเดินทางภายในประเทศน้อยลง เราอยากให้ภาครัฐจัดโครงการที่ทางสมาคมโรงแรมไทย (THA) สามารถเข้าไปช่วยคิด หรือช่วยสนับสนุน เหมือนกับโครงการที่ผ่านมาในอดีต เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวมาขึ้น


คุณเทียนประสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันการรีโนเวทโรงแรมใหม่เพื่อยกระดับ แต่ด้วยพิษโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนหมุนเวียน จำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อนำมาปรับปรุงโรงแรม เราอยากให้ส่วนของภาครัฐลดหย่อนในเรื่องของภาษี รวมถึงสถาบันทางการเงินต่างๆ พิจารณาในการปล่อยสินเชื่อเพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมไทย


ทั้งนี้ สมาคมโรงแรมไทย (THA) มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐที่ประกาศตั้งเป้าเอาไว้ในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวน 39 ล้านคน แต่สิ่งสำคัญระบบสาธารณูปโภคของเราต้องมีความพร้อมเพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย และอยากเห็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมโรงแรม พัฒนาคุณภาพ และขอให้การตัดราคาห้องพักลดน้อยลง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ หน่วยงาน


สมาคมโรงแรมไทย

อยากฝากถึงผู้ประกอบการโรงแรม ทางสมาคมฯ เราทำหน้าที่หลายๆ เรื่อง หากท่านอยู่ในธุรกิจโรงแรม การที่มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมโรงแรมไทย (THA) มากขึ้น สมาคมฯ จะมีอำนาจต่อรองกับภาครัฐมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมาก โดยในช่วงที่ภาครัฐประสบกับปัญหา หรือต้องการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จะนึกถึงสมาคมโรงแรมไทย (THA) เป็นอันดับต้นๆ ที่ภาครัฐจะขอคำแนะนำ ส่วนการให้องค์ความรู้ การให้ข้อมูล ข่าวสาร เราพร้อมที่สนับสนุนและทำอย่างเต็มที่ ก็อยากจะเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก อยากให้ลองเข้ามาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย และทำให้ท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น


“การทำเพื่อส่วนรวมสำหรับตัวผม หรือการที่ทำให้อุตสาหกรรมโรงแรมได้ประโยชน์ ในทางใดทางหนึ่ง สุดท้ายเราก็เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่ง เราก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ส่วนการที่เข้ามาทำตรงจุดนี้เปรียบเสมือนเป็นจิตอาสาที่เป็นตัวแทน ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย” คุณเทียนประสิทธิ์ กล่าวสมาคมโรงแรมไทย

ดู 485 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page