top of page

กนอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

กนอ.

                รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นการลงนาม ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้ภาคธุรกิจรวมทั้งภาคสังคมใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page