top of page

ร่วมสัมมนาพิเศษของชมรมบัวหลวง SMEs


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษจากชมรมบัวหลวง SMEs เพื่อรับฟังสัมมนาเกี่ยวกับการก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมหนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยวัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่สมาชิก รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs และยังถือเป็นโอกาสพิเศษ ครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งชมรมนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page