top of page

“โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส” คว้า Green Industry Level 4

อัปเดตเมื่อ 14 ก.ย. 2566โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายในการให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


คุณลือชา อูประภากร ประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อม เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ให้สัมภาษณ์พิเศษในโอกาสได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ว่า ล่าสุด บริษัทได้ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


โดยความสำเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นจากบุคลากรทุกฝ่ายภายในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งเรามีเป้าหมายสูงสุด คือ การมุ่งสู่ระดับที่ 5 ขยายเครือข่ายตลอดจนห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนบริษัทมีนโยบายมุ่งลดพลังงานตลอดทั้งกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งใช้หลัก 3Rs และการเพิ่มผลิตภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Productivity) รวมทั้ง บริษัทนำ BCG Model โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้ามาสนับสนุนสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน ไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมีโรงงานทั้งในประเทศไทยและจีน รวมถึงสาขาย่อยที่ไต้หวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านกำลังการผลิตและการส่งมอบที่ตรงเวลา


สำหรับมาตรฐานและเทคโนโลยีทางการผลิต บริษัทมีการควบคุมทุกกระบวนการด้วยระบบมาตรฐานสากล (ISO) และผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมการควบคุมสารอันตรายที่สำคัญ เช่น Bluesign, ZDHC และ GOTS จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตออกไปสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและในระดับสากลได้เป็นอย่างดีคุณลือชากล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี และในปี 2565 ที่ผ่านมา ยังได้รับการเชิดชูเกียรติ BEST OF THE BEST ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นภายใต้รางวัล PM’s Export Award (เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี) อีกด้วย โดยเป็นรางวัลที่การันตีการเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาธุรกิจและยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมเสมอมา ควบคู่กับการให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดี


“ขอขอบคุณซัพพลายเออร์ที่ร่วมผลักดันความสำเร็จอยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ที่ให้การสนับสนุนจัดทำฉบับข่าวครั้งนี้ ในนามของบริษัท เราจะพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นคู่ค้าที่ดีตลอดไป สุดท้ายนี้ ด้วยพันธกิจและวิสัยทัศน์ เราจะสร้างความสำเร็จให้ลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด ยึดมั่นหลักคุณธรรม ร่วมตอบแทนสังคม และทุ่มเทให้กับการประหยัดพลังงาน ลดการก่อให้เกิดคาร์บอนฯ เพื่อสร้างครอบครัวสีเขียวที่สดใสเราเชื่อมั่นว่า การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังจากเราทุกคน” คุณลือชากล่าว
ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page