top of page

KINGPAC เตรียมพร้อมแปรสภาพสู่ บมจ.


สำหรับแผนการพัฒนาธุรกิจของ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยคาดว่าจะจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงต้นปี 2567 หรือรอพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ สร้างการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานและเป็นสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมทั้ง ตอกย้ำการมีธรรมาภิบาลธุรกิจที่ดีการบริหารงานอย่างโปร่งใส และระดมทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page