top of page

แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ ฉลองครบรอบ 5 ปี ทุ่มงบลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ


แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่

          บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โชว์ศักยภาพครบรอบ 5 ปี ของการเติบโตทางธุรกิจ เนรมิตโรงงานใหม่ พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารถึงแผนการลงทุนเพื่อรองรับฐานตลาดใหม่ ปักหมุดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในประเทศไทยด้าน ESP ยกระดับการผลิตสู่ผู้นำด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน


          คุณอรวรรณ ชวดมี กรรมการบริหารใหญ่ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazineในวาระครบรอบ 5 ปี ของบริษัทฯ ว่า ในปีนี้เราทำการเปิดโรงงานแห่งใหม่ จากเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการปรับปรุงระบบบอยเลอร์ (Boiler) กับระบบควบคุมมลภาวะ (Pollution control) ในโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบอยเลอร์ที่เราเข้าไปพัฒนา ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกใหม่ และเชื้อเพลิงชีวมวล คือ หนึ่งในนั้น


คุณอรวรรณ ชวดมี

          ‘แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่’ นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามี สู่การต่อยอดกับสินค้าที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมไปถึง Supply สินค้า อุปกรณ์ต่างๆ โดยบริษัทฯ สามารถนำมาติดตั้งให้กับลูกค้า จากที่มีการ Supply เรานำเข้าอุปกรณ์มาทั้งหมด เพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้มากขึ้น อาทิ ค่าขนส่งสินค้า รวมถึงความผันผวนของค่าเงินในท้องตลาด


          ทั้งนี้ การนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากจะมีค่าขนส่งสินค้าแล้ว เรายังต้องรอระยะเวลาของการขนส่งที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร ส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ และยังส่งผลอาจทำให้เสียลูกค้าได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโรงงานใหม่แห่งนี้ที่จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2566 เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องระยะเวลาของการขนส่ง และลดค่าใช้จ่ายในการผลิต


Arrow Energy

          สำหรับความพิเศษของโรงงานแห่งนี้ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้วางแผนในเรื่องของไลน์การผลิตของตัวแผ่น Collecting Plate กับ Discharge Electrode โดย 2 ชิ้นนี้จะเป็น Main Part ที่สำคัญของเครื่องดักจับฝุ่น หรือที่เรียกว่า Electrostatic Precipitator หรือ ESP คือ เครื่องดักจับฝุ่นที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตในการดักจับฝุ่นที่ออกมาจากบอยเลอร์ ซึ่งก่อนหน้านั้น จะเป็นรูปแบบเทคโนโลยีดักจับฝุ่นประเภทอื่นๆ เช่น ไซโคลน มัลติไซโคลน เวทสครับเบอร์ แล้วพัฒนาเป็น ESP และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เครื่อง ESP ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าดูแลรักษาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย จึงต้องมีผู้มีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าในการปรับปรุงดูแลรักษาประสิทธิภาพของ ESP ได้อย่างถูกต้อง โดยในช่วงหลังๆ ESP เริ่มได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายควบคุมค่าการปล่อยฝุ่นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ยิ่งทำให้เราสามารถขยายตลาดได้มากขึ้นประกอบกับบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในด้าน ESP อีกทั้ง กลุ่มลูกค้าของเราไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีกลุ่มลูกค้าใน South East Asia ด้วยปัจจัยในเรื่องของข้อยกเว้นด้านภาษีอีกด้วย


          นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มไลน์การผลิตในกลุ่มงานท่อในบอยเลอร์ ด้วยกระบวนการรีดพับ การงอท่อซึ่งคาดว่าจะขยายได้ไม่เกินปี 2567 บวกกับจุดเด่นในเรื่องทีมวิจัยและพัฒนา รวมถึงทีมดีไซน์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา หรือพูดคุยกับลูกค้าถึงความต้องการตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น โรงงานใช้แผ่น ESP ได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่แผ่นเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน พร้อมกับการช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับลูกค้า เราสามารถออกแบบระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง Supply ไปถึง Material ที่ใช้ในการปรับปรุง และติดตั้งให้เสร็จสรรพเรียกได้ว่าเราสามารถให้บริการในรูปแบบ One Stop Service เน้นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังมีสินค้าใหม่ที่เรียกว่า อิเล็กโตรไซโคลน (Electro-Cyclone) โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาวิจัยขึ้นมาเองและทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


Arrow Energy

          คุณอรวรรณ พูดถึงแผนการลงทุนของบริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ว่า ในปีนี้บริษัทฯ จะทำการลงทุนในเรื่องของโรงงานที่ยั่งยืน เนื่องจากเรามีตลาดที่รองรับในประเทศไทย และสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงยังช่วยลดในเรื่องของต้นทุนของลูกค้าได้จากโรงงานแห่งนี้ ที่สำคัญถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทางบริษัทฯ ทุ่มงบประมาณก่อสร้างมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท


          ส่วนในระยะกลาง เรามองตำแหน่งทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการจัดการพลังงานและควบคุมมลภาวะในอากาศ โดยตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในประเทศไทย ในด้าน ESP อยากให้กลุ่มลูกค้านึกถึง บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นอันดับแรก และภายใน 3 ปีข้างหน้า เราจะเป็นเบอร์ 1 ใน South East Asia รวมถึงอีก 5 ปีข้างหน้า เราต้องการที่จะไปยังเวทีระดับ Global บริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจในธุรกิจของเราที่มีองค์ประกอบของ ESG (Environmental Social and Governance) คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน ถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ของเรายึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม CSR ต่างควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่บุคลากรภายในบริษัท


Arrow Energy

          สำหรับผลงาน หรือโครงการที่โดดเด่นตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น โครงการที่ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่จำกัด ที่มีโอกาสเข้าไปดำเนินการ ถือว่าโดดเด่นทั้งหมด เนื่องจากเราเข้าไปดำเนินการตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเหล่านี้เลือกใช้บริการต่อจากเรา ประกอบกับเทรนด์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของเทรนด์พลังงาน และเทรนด์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เดิมทีกลุ่มคนที่ทำดำเนินธุรกิจประเภทนี้ จะเป็นกลุ่มเฉพาะทาง แต่เมื่อตลาดเริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้น ตลาดก็เริ่ม Force ตัวตามไปด้วย เท่ากับว่าความต้องการมีเพิ่มมากขึ้น และยังมีช่องทาง หรือ โอกาสในการเติบโตค่อนข้างเยอะ


          “แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ เน้นในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจสู่ความยั่งยืน เปรียบกับว่า เราทำงานร่วมกับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้าน ESG ก็จะทำให้บุคลากร หรือพนักงานมีความสุขในการทำงาน และสามารถรับรู้ได้ว่าคนที่เราทำงาน หรือองค์กรที่เราทำงานอยู่ด้วยมีความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบุคลากร” คุณอรวรรณ กล่าว


Arrow Energy

          “บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งเป้าหมายด้านการเติบโตธุรกิจไม่ต่ำกว่า 50% ของทุกปี โดยโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ถือว่าค่อนข้างสดใสเป็นอย่างมาก เรามีความมั่นใจ 100% ในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตพลังงานแต่เป็นการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ รวมถึงแต่ละองค์กรสามารถใส่ใจตรงจุดนี้ได้ หากยึดหลักการดำเนินงานในรูปแบบของ ESG จะสามารถตอบโจทย์ และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อนำไปต่อยอดการเป็นองค์กรที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป


          เรามีความตั้งใจดำเนินธุรกิจที่ดีต่อสังคม สินค้าของบริษัทฯ กระจายไปให้ทุกธุรกิจของประเทศไทย รวมถึงกลุ่มลูกค้าประเภท B2C และในอนาคตลูกค้าท่านใดที่รู้จักขั้นตอนในการทำงานของเรา และอยากให้เราเข้าไป Support มากยิ่งขึ้น เราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลลูกค้าเฉกเช่นเดียวกัน เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจผลักดันสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเราจะเติบโตไปด้วยกัน” คุณอรวรรณ กล่าวทิ้งท้ายArrow Energy Logo

ดู 160 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page