top of page

อีตั้น อิเล็คทริค ประเทศไทย จับมือพันธมิตร ที จี คอนโทรล

อีตั้น อิเล็คทริค

                คุณสุภัทรา รามสูต ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (Eaton) บริษัทจัดการพลังงานอัจฉริยะที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้คน ร่วมมือกับพันธมิตร คุณสิทธิเดช ท้วมประถม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที จี คอนโทรลจำกัด ในการเปิดตลาดเครื่องสำรองไฟฟ้าเฟสเดียวในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง พร้อมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “EATON” ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสหากรรม

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page