top of page

เก้ามงคล กรุ๊ป เข้าร่วมประชุมองค์กรเอกชนชั้นนำด้านอุตฯ ก่อสร้าง

เก้ามงคล กรุ๊ป

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด นำทีมงานเข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry กับ 35 พันธมิตร องค์กรเอกชนชั้นนำด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page