top of page

“เอเพ็กซ์ ปาร์ค” จับมือ “เพอร์เฟค โซลูชั่นฯ” ร่วมพัฒนาระบบบำบัดน้ำภายในนิคมฯ

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566


“เอเพ็กซ์ ปาร์ค” อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้างนิคมอุตฯ เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท โชว์ผลงาน “เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์” รับผิดชอบดูแลงานบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ ตอกย้ำนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazine ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างนิคมฯ ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท มีความคืบหน้าของการก่อสร้างโดยรวมแล้วประมาณ 60% ในส่วนของการปรับพื้นที่ได้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 100% และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ภายในโครงการ

ปัจจุบันในส่วนของงานบริหารจัดการน้ำ บริษัทได้จับมือกับ บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด เข้ามาดูแลในเรื่องการวางแผน ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายในการดูแลธรรมชาติร่วมกัน บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทยึดตามที่กฎหมายและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดไว้ โดยน้ำที่ได้หลังจากการบำบัดสามารถปล่อยออกสู่ลำธารสาธารณะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโนบายของบริษัท ในการมุ่งเน้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ในอนาคต บริษัทได้มีการวางแผนที่จะมีการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) เพื่อนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้งานในพื้นที่นิคมหรือภายในโรงงาน ควบคู่กับการจัดสรรพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกต้นไม้ที่จะช่วยในเรื่องการลดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาและสรรหาผู้ประกอบการที่จะเข้าดูแลและรับผิดชอบในส่วนดังกล่าว “เรามุ่งเน้นที่จะรังสรรค์ให้นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท เป็นนิคอุตสาหกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ประกอบการภายในนิคม โดยมีการดำเนินการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ธรรมชาติ และการลดการใช้พลังงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มตัว” คุณณัชฐปกรณ์กล่าว คุณณัชฐปกรณ์กล่าวปิดท้ายว่า “เราดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา จึงอยากให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา ถึงแม้ว่าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะเป็นธุรกิจใหม่ แต่ด้วยประสบการณ์บริหารจัดการของกลุ่มสวนกิตติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของระบบการบริหารจัดการที่มีดี มีคุณภาพ และมีการพัฒนาให้เติบโตควบคู่กับการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ”


ดู 390 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page