top of page

“วินเทอมส์” โชว์สกิลธุรกิจรับ Green Industry

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566


บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ประกาศความสำเร็จด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2565 พร้อมวางแผนขยายธุรกิจบุกตลาดต่างประเทศ


คุณพิชิต ธีรชัยไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ให้สัมภาษณ์กับ Answer News Industrial Magazine ถึงปัจจัยที่ทำให้ได้รับ Green Industry ว่า บริษัทมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อชุมชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบริษัทให้ความสำคัญถึงการสร้างรากฐานขององค์กรเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงมาตรการการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมถึงจุดประสงค์หลักที่เราผลักดันเพื่อให้อุตสาหกรรมเรายกระดับเพิ่มขึ้น


ส่วนการต่อยอดจากโครงการดังกล่าวนั้น บริษัทให้ความสำคัญและความมั่นใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นั่นหมายความว่า การลดการสูญเสียในระบบทั้งการผลิต การประหยัดทรัพยากร การประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการของเสียในการผลิต เพื่อจุดมุ่งหมายในโครงการนี้ เพื่อให้รับรู้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร


ด้านแผนการดำเนินการผลิตโฟม หรือผลิตสินค้าอื่นๆ ของบริษัท ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เรามีนโยบายและโครงการใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้เข้าสู่ Paperless รวมถึงการพัฒนา Software ต่างๆ ที่จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง ตลอดจนการจัดเก็บสารเคมีต่างๆ เพื่อลดการปนเปื้อนและกระจายต่อสิ่งแวดล้อม


คุณพิชิต กล่าวอีกว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการดำเนินงานของบริษัท เราได้มีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในอนาคตเราวางแผนที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศทั้งในโซนอาเซียน โซนเอเชียกลางและตะวันออก กลุ่มลูกค้าหลักๆ ของเราจะเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ส่งผลให้เรามีศักยภาพและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ พร้อมกับสร้างความร่วมมือหลักๆ จากกลุ่มลูกค้าของเรา อีกทั้ง กำลังศึกษาข้อมูลถึงธุรกิจที่เราจะเข้าไป Benchmark รวมถึงการสร้างความร่วมมือการขยายตลาดกับพาร์ทเนอร์ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อกระจายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย


“ช่วงเวลานี้ถ้ามองธุรกิจในภาพ Global โครงการ LNG Receiving Terminal ในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการผลักดันโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทิศทางของภาครัฐ


ในการให้ความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งทางภาครัฐก็ได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้ไทยเป็น Hub LNG เพื่อขยายไปในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทำให้เราก็มีโอกาสเติบโตในธุรกิจกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น บวกกับเป้าหมายที่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มงานประเภทนี้ แต่ต้องดูทิศทาง สถานการณ์โลกเป็นสิ่งสำคัญ”


ล่าสุด เราได้ร่วมมือกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ประเภทฉนวนโฟม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อว่า ฉนวนอิฐมวลเบา (Eco Lite Block) ซึ่งเป็นอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนได้ดีและมีความแข็งแรง ทนทาน โดยฉนวนอิฐมวลเบาที่ผลิตได้ ส่วนหนึ่งนำไปบริจาคให้กับวัด หรือชุมชนต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ โรงงาน ในการซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัย โครงการนี้จึงเป็นการต่อยอดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ทางโรงแยกก๊าซฯ จะได้นำไปดำเนินการด้าน CSR ต่อชุมชนต่อไป


คุณพิชิต กล่าวทิ้งท้าย “บริษัทเติบโตมาในสายธุรกิจพลังงาน และปิโตรเคมี เราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งผู้สร้างมลพิษ และรับมลพิษ บริษัทให้ความสำคัญทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในส่วนลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม ที่จะทำให้เราเดินหน้าไปได้ในธุรกิจร่วมกัน เราไม่ได้มุ่งหวังด้านผลกำไรในธุรกิจอย่างเดียว และเราก็เชื่อว่าผู้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ก็มีนโยบาย และแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน


โดยฐานการผลิต การให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ซึ่งเราเติบโตมาได้ก็ด้วยการให้ความสำคัญกับการทำงานที่เน้นเรื่องธรรมภิบาล สำนึกความเป็นเจ้าของ เน้นคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าของเรา โดยเฉพาะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสเราเสริมสร้างศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการเติบโตในธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน และปรับปรุงในกระบวนการต่างๆ ซึ่งทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลจากความสำเร็จ และเกียรติบัตรเป็นที่ประจักษ์มากมาย บริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าต่างๆ ที่ทำให้เราได้มาถึงจุดนี้”

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page