top of page

ม.รามฯ ร่วมแสดงความยินดีกับปริญญากิตติมศักดิ์


ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดร.เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียลจำกัด และประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page