top of page

ผู้ว่าการ กนอ. รับมอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี


รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. รับมอบรางวัลเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. ได้แก่ คุณนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) คุณบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) และคุณนิสา แก้วพินิจ ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯและผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page