top of page

“นวกาญจน์โลหะชลบุรี” โชว์รางวัลระดับประเทศการันตีผลงานนวัตกรรมฝาท่อ

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566นวกาญจน์โลหะชลบุรีรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากผลงานการดีไซน์ฝาท่อด้วยสีสันที่สวยงามผสมผสานกับนวัตกรรมที่ทันสมัย


คุณภูริทัต เจียมบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ฝาท่อระบายน้ำคุณภาพมาตรฐานชั้นนำของประเทศ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazine ว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ในประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล


สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหนึ่งในรางวัลอุตสาหกรรม ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น เพื่อเป็นรางวัลที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งยังเป็นเครื่องหมายในการเชิดชูเกียรตินำไปใช้ในธุรกิจได้ส่วนการได้รับรางวัลดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาฝาท่อระบายน้ำที่ได้รับการออกแบบลวดลายบนฝาท่ออย่างทันสมัยและลงสีสันที่สวยงาม ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี QR Code กับให้เกิดความแปลกใหม่ให้กับประชาชนผู้พบเห็น ซึ่ง QR Code เมื่อสแกนผ่านโทรศัพท์จะปรากฏข้อมูลหรือ website หรือแผนที่ ตามแต่หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนดไว้


ด้านจุดเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวมาจากความเชี่ยวชาญในการผลิตฝาท่อมากว่า 26 ปี นับตั้งแต่ปี 2539 และด้วยวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับประเทศไทย จากการเดินทางไปยังต่างประเทศได้เปิดมุมมองและศึกษาสิ่งต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้


และแนวคิดต่างๆ กลับมาต่อยอดและพัฒนาประเทศไทยโดยบริษัทได้เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งนำเอาฝาท่อที่ออกแบบและการลงสีเข้าร่วมงานวิจัย เพื่อให้ได้สีที่ไม่ลอกล่อนและยึดเกาะเหล็กฝาท่อ ตลอดจนมีอายุการใช้งานและความคงทนที่นานที่สุด


“ในการทำงานวิจัยดังกล่าว ทาง สวทช. ยังได้สนับสนุนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเมื่อได้ผลการวิจัยแล้ว เราจึงได้มีการต่อยอดในเรื่องของ QR Code เข้ามา และในอนาคตเรายังเล็งว่าจะพัฒนาเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ AR (Augmented Reality Technology) ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป” คุณภูริทัตกล่าว


คุณภูริทัตกล่าวต่อถึงแผนธุรกิจและแผนการลงทุนว่า ล่าสุดบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ประมาณ 3-4 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานเดิม และมีการติดตั้งเครื่องจักรกึ่งออโตเมติก มูลค่ารวมกว่า 40-50 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและรองรับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มมากขึ้นได้อีกประมาณเท่าตัว หรือประมาณ 6-7 พันตันต่อปี จากเดิมที่สามารถผลิตได้ 3-4 พันตันต่อปี


ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้มีแผนที่จะขนย้ายเครื่องจักรจากโรงงานเดิมมาติดตั้งในโรงงานแห่งใหม่ เพื่อจัดสัดส่วนการทำงานให้เป็นระบบสามารถที่จะเดินเครื่องผลิตได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการขนย้ายเครื่องจักรภายในปีนี้ และการติดตั้งเครื่องจักรใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2566 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีในด้านการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการผลิต และสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย


“ปัจจุบัน ในพื้นที่โรงงานเดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต ซึ่งจากที่เรามีเตาหลอมที่ใช้งานจริงเพียง 2 เตาจากทั้งหมด 4 เตา ดังนั้น เมื่อการขยายโรงงาน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมดแล้วเสร็จจะทำให้กำลังการผลิตของเราเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าตัว รองรับการเติบโตของการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนฝาท่อใหม่ด้วย”


คุณภูริทัตกล่าว


คุณภูริทัตกล่าวตอกย้ำถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการผลิตฝาท่อที่มีคุณภาพ สร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์และการต่อยอดด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เป็นผู้นำอันดับ 1 ของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลกต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกวดรางวัลการันตีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยผลงานอันโดดเด่นสามารถคว้ารางวัล Bai Po Awards by Sasin ครั้งที่ 16 จำนวน 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม Innovative Enterprise, ด้านการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด Branding & Marketing, ด้านการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ Operational Best Practice และด้านการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และการต่อยอดให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น


คุณภูริทัตกล่าวปิดท้ายว่า บริษัทขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและให้การสนับสนุนวัตถุดิบที่ดีมาโดยตลอดและหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะเติบโตร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ ยังฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านให้มีความเชื่อมั่นกับทักษะและความชำนาญในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่จะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นใจและก้าวสู่อันดับ 1ของตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page