top of page

กลุ่มบริษัท ไทยคูณ สตีล กรุ๊ป จับมือ สจล. ผลิตหนังสั้น


thai koon steel

ครั้งแรกกับนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry Innovation) จากอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็ก สู่สถาบันการศึกษา ถือเป็นแนวทางต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับการผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด Belief. Connect. Share

คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณ สตีล กรุ๊ป บริษัทชั้นนำด้านการผลิตท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากลร่วมกับภาคการศึกษา นำโดยหลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือเป็นที่รู้จักในชื่อฟิล์ม ลาดกระบัง จับมือกันสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow ภายใต้แนวคิด การมุ่งมั่น พัฒนาสู่อนาคตที่ดีกว่าผ่านการทำงานที่เริ่มต้นจากความเชื่อใจ (Belief) ซึ่งแม้ว่าทั้งสองภาคส่วนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาก่อน แต่ด้วยความเชื่อที่ว่า ความต้องการของอุตสาหกรรมหนึ่ง สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้องค์ความรู้ของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง จึงเกิดการเชื่อมต่อ (Connect) ระหว่างทีมงานกล่มุบริษัท ไทยคูณ สตีล กรุ๊ปและคณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาฟิล์ม ลาดกระบัง รวมสองภาคส่วนกว่า 100 คน เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา


thai koon steel

ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ทักษะ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (Share) โดยนักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียกว่า 50 คน ได้ทดลองปฏิบัติงานจริง เกิดการเรียนรู้นอกพื้นที่ขณะเดียวกันผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณ สตีล กรุ๊ป ได้เข้าใจหลักการสื่อสารองค์กรในรูปแบบใหม่ จนเกิดเป็นภาพยนตร์สั้นความร่วมของ Thai Koon Chain for Tomorrow ถูกนำเสนอภายใต้หลักคุณธรรมและความใส่ใจ ซึ่งเป็นหลักการที่กลุ่มบริษัท ไทยคูณ สตีล กรุ๊ป ยึดมั่นโดยเนื้อหาถูกตีความผ่านทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทไทยคูณ ที่ยึดมั่นในความดีให้เกียรติคู่ค้าและพนักงานทุกระดับเคารพสิทธิมีความเท่าเทียม รักษาคำพูดเข้มแข็งอดทนเสียสละ และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์


thai koon steel

นอกจากนี้ หลังจบการฉายภาพยนตร์สั้นทางบริษัท ไทยคูณ สตีลกรุ๊ป และบริษัทคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ มีความประสงค์จัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นทุนวิจัยสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีความประสงค์มอบเงินบริจาคให้กับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป การบริจาคในครั้งนี้นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางบริษัท ไทยคูณสตีล กรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาโดยตลอด อาทิ โครงการบริจาคท่อเหล็กรักษ์โลกโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนชุมชน และอีกหลายๆ โครงการนับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมที่เดินเขียงข้างการศึกษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมthai koon steel

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page