top of page

กระทรวงแรงงานจัดงาน Job Expo Thailand 2023

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566


คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ภายใต้งาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือทุกคนที่ต้องการมีงานทำ กับนายจ้าง สถานประกอบการ ได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ โดยมีคุณไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน คุณสันติ นันตสุวรรณ คุณสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากภาคบริษัทภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page