top of page

กรมอนามัย ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566


นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Health Development) ครั้งที่ 17 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ค.ศ. 2021-2025 โดยมี 4 แผนงาน คือ 1.ส่งเสริมวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ 2.ตอบโต้ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ

3.สร้างเสริมระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ 4.การส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page