top of page

เจาะลึก ข่าวจริง ยิงประเด็นข่าวสร้างสรรค์
ส่งตรงและเข้าถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศ

BG BLUR.jpg

บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

          บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยี IoT เพื่อลดการใช้พลังงาน (Smart Energy) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

REGEN SMART CITY

marble-textured-backdrop-frame.jpg

CEO

ดร. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์

          “หมอกี้” หรือ  คุณอังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ เจ้าของฉายา “มาดามพลังงาน” ประธานกรรมการ บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต่อมาได้ศึกษาต่อในสาขา MBA Industrial Management ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และล่าสุดสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขารัฐประสาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Product / Service

          สำหรับ “เสาอัจฉริยะ (Regen Smart Pole)” ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของทางบริษัทที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการก้าวสู่ระยองสมาร์ทซิตี้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดระยองให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับทรัพยากรที่มี เพื่อเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ตลอดจนทำให้เป็นเมืองที่ก้าวทันโลก ควบคู่กับการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

          รวมทั้ง บริษัทยังเป็นผู้พัฒนาระบบควบคุมการใช้งาน หรือ Software ขึ้นเอง เพื่อนำมาใช้ติดตามและควบคุมการใช้งานของเสาอัจฉริยะที่นำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั่วจังหวัด รองรับต่อการใช้งาน จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ City Data Platform, Smart Lighting Platform และ Smart Pole Platform เชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับแอปพลิเคชันของทางจังหวัดระยองด้วย

          ส่วนจุดเด่นของเสาอัจฉริยะ นอกจากการควบคุมด้วยระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มแล้ว ยังมีนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting) ที่เข้ามาตอบโจทย์ในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งจัดการควบคุมแสงสว่างแบบ Smart Lighting เป็นวิธีการที่ช่วยในการลดและประหยัดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมได้ในระยะไกล และมีการบริหารจัดการซ่อมบำรุงที่สะดวกขึ้นจากการใช้ Smart Solutions

          โดยเสาอัจฉริยะเหมาะสำหรับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณด้วยระบบ 5G ซึ่งภายในเสาสามารถนำระบบต่างๆ มาติดตั้งได้หลากหลายอุปกรณ์ อาทิ เสาไฟส่องสว่าง, ลำโพงกระจายเสียง, ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, กล้องวงจรปิด, ระบบตรวจคุณภาพอากาศ, จุดชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทั้งนี้ การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่และความต้องการของลูกค้าในการนำไปใช้งานด้วย 

          ด้านการนำ 5G Private Network ซึ่งเป็นช่องสัญญาณที่เหมาะต่อนำมาใช้กับ Device ในตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต บริษัทมองว่าจะทำให้สัญญาณมีความเสถียรและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอุปกรณ์มากขึ้น โดยปัจจุบัน รีเจน สมาร์ท ซิตี้ ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในการร่วมพัฒนาสัญญาณ 5G เมืองอัจฉริยะ และส่งเสริมให้มีการใช้งาน 5G Private Network กับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นต่อไป

ผนังคอนกรีต

CSR / CRM

          บริษัท รีเจน สมาซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด บริษัทได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์ของโครงการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (AI CCTV) และอากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ (Automate Drone) บริเวณทางเดินธรรมชาติป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง เพื่อเมืองที่สมาร์ทขึ้น ปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น กับ REGENT SMART CITY ณ สำนักงาน จังหวัดระยอง