top of page

"คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล" ตอกย้ำผู้นำธุรกิจพลาสติกระดับโลก

ด.ร เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล

     เปิดวิสัยทัศน์หัวเรือใหญ่ “ดร.เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล” กับผลงานความสำเร็จครบรอบ 25 ปี ด้วยประสบการณ์ในแวดวงอุตฯ พลาสติกมาเกือบ 50 ปี พร้อมเผยแผนธุรกิจ เตรียมแปรสภาพสู่บริษัทมหาชนจำกัด ระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจ และต่อยอดทำนิคมอุตสาหกรรม เจาะกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยเฉพาะ

           ดร.เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนรายใหญ่ของประเทศ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazine เกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจว่า ปัจจุบันบริษัทครบรอบ 25 ปี ด้วยประสบการณ์ในแวดวงอุตฯ พลาสติกมาเกือบ 50 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานพร้อมเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

king pac industrial
king pac industrial
king pac industrial

 โดยจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจจากครอบครัวที่เปิดร้านทำการค้าในย่านตลาดท่าดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้รูปแบบการค้าจากคุณพ่อและมีความเข้าในการทำการค้าเป็นอย่างดี จนในวัยอายุ 28 ปี เริ่มเข้าใจในการบริหารงานและก้าวสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิตในระยะเวลาต่อมาจึงได้เริ่มขยายธุรกิจไปในกลุ่มของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ประสบความสำเร็จ และยังส่งผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาของบริษัทต่อมาในปัจจุบัน

king pac industrial

                อย่างไรก็ตาม ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจระดับสากลจึงได้หันมามุ่งเน้นธุรกิจอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันในตลาดในระดับโลก โดยแรกเริ่มการดำเนินธุรกิจผลิตถุงขยะจะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งในยุโรปและหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา ภายใต้การผลิตและจำหน่ายของบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียลจำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ที่สุดในประเทศ มีโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย

              นอกจากนี้ ด้วยโอกาสที่ดีภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเติบโตมาระยะหนึ่ง ตนก็ได้รับแรงสนับสนุนจากทายาทรุ่นที่ 2 เข้ามาช่วยสานงานต่อและพัฒนาให้บริษัทในเครือ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีการเติบโตและสามารถขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีทีมงานที่ร่วมงานกันมามากกว่า 20, 30 และ 40 ปีตามลำดับ ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

              ปัจจุบันบริษัทในเครือ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ประกอบไปด้วย บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติกชั้นนำในเอเชีย, LDPE, LLDPE และอื่นๆ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทโทรคมนาคม,บริษัท คิงส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

king pac industrial

KING PAC INDUSTRIAL

king pac industrial
king pac industrial
king pac industrial
king pac industrial

               รวมทั้ง บริษัท คิงส์ ลีสซิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อและลิสซิ่ง รถยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม และบริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ขยะจากการบริโภค และขยะจากอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ตลอดจนในอนาคตบริษัทยังได้มีการวางแผน ที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วย

              ดร.เสรี กล่าวต่อถึงแนวคิดการบริหารงานว่านอกจากองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากครอบครัวและได้ลงมือปฏิบัติ ในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าขายแล้วตนยังมีแนวคิดในการทำงาน คือ “ความตั้งใจที่จะทำงานต่างๆและเมื่อรวมกับความขยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็มีกว่า 60% ซึ่งเมื่อทำบ่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ อีก 20-30%ผลรวมออกมาเกือบ 100% ดังนั้นเมื่อเราจะทำธุรกิจต่างๆก็สามารถบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก”

ถุง hero

          ขณะเดียวกัน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
ตนยังมีวิธีการที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ “เมื่อก้าวเดินไปข้างหน้าตนจะรอคนข้างหลังที่เดินตามมาเสมอ นั่นคือ ลูกทั้ง 3 คน เมื่อตนเดินนำและจะคอยชะลอหันมองอยู่เสมอว่าลูกๆ ตามทันไหม ให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์และด้วยการที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ เขาจะมีความรู้และประสบการณ์ที่ต่างออกไป
จะต้องมีการปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ”

ถุง hero

          สำหรับ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แล้วพื้นฐานทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มของห้างสรรพสินค้าชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้บริษัทมีความมั่นใจได้ว่าธุรกิจมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะห้างสรรพสินค้าต่างๆ ยังคงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและหากลูกค้ามีการขยายสาขา สินค้าของเราก็ได้รับการคัดเลือกให้วางจำหน่ายมากขึ้นตามไปด้วย

          ดร.เสรี กล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่า แผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทที่ตนได้คิดไว้มีเยอะมาก ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยคาดว่าจะจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นปี 2567 หรือรอพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ทั้งนโยบายของรัฐบาลใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ และความพร้อมของนักลงทุน

          โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก ในด้านของการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบมาตรฐานและเป็นสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ตอกย้ำการมีธรรมาภิบาลธุรกิจที่ดีการบริหารงานอย่างโปร่งใส และยังสามารถระดมทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนในด้านต่างๆ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดการค้าโลกด้วย

ถุง hero

                ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะเข้าซื้อกิจการโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เยอรมนี, ออสเตรเลีย และจีน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะได้ฐานลูกค้าในแต่ละประเทศแล้ว ยังส่งผลดีในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Know-How ต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับทุกโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าที่ดี

                “เราเข้าซื้อโรงงานผลิตในต่างประเทศ วัตถุดิบที่ต้องใช้เราก็เอามาผลิตเองในไทย เพราะประเทศไทยมีความพร้อมของจำนวนแรงงาน ฝีมือแรงงาน และทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ตนได้เล็งเห็นอีกว่า นอกจากโรงงานในต่างประเทศขายได้กำไรแล้ว ยังได้กำไรจากการขายวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตในต่างประเทศ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของเรา วิธีการเหล่านี้จะยิ่งทำให้เราสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น” ดร.เสรี กล่าว

ถุง hero

01.  GARBAGE BAG

ถุง hero

03.  CLEAR BAG

ถุง hero

02.  ULTRA FLEX

KING CORPORATION GROUP

                โดยเราได้เล็งเห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยที่จะสามารถรองรับต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติได้อย่างครบวงจร และด้วยความที่ตนเป็นคนไทยจึงต้องมีหน้าที่ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนและเป็นที่ชื่นชอบของคนต่างประเทศดังนั้น การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จึงจำเป็นที่จะต้องหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุด และสะดวกต่อการขนส่ง เพื่อตอบโจทย์ที่นักลงทุนต้องการ

                สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาทำเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยในเบื้องต้นได้รวบรวมข้อมูลไว้ในหลากหลายทำเล ซึ่งจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ประกอบการพิจารณาของนักลงทุน อาทิ แรงงานในพื้นที่, การเดินทาง และสะดวกต่อการขนส่ง เป็นต้น

                ดร.เสรี กล่าวย้ำจุดเด่นและจุดแข็งของบริษัทว่า ในเรื่องของจุดแข็งจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน จากการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ที่ตนได้ส่งมอบงานให้กับทายาทรุ่นที่ 2 แล้ว ซึ่งผู้บริหารรุ่นใหม่มีความพร้อมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ และอยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ถึงแม้ตนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้บริหารรุ่นใหม่ในเรื่องของประสบการณ์การทำธุรกิจและสิ่งอื่นๆ

                ด้านจุดเด่นของบริษัทจะอยู่ส่วนของความน่าเชื่อถือที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าต่างๆ ทั่วโลก และเตรียมบุกตลาดโซนเอเชียเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งประเทศจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อที่จะเข้ามาเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

                “เราวางจำหน่ายสินค้าบนห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศมากว่า 20-30 ปี และเริ่มมาทำตลาดในประเทศกับตลาดในโซนเอเชียมากขึ้น ดังนั้นการขยายสินค้าใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเรามีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ด้วยสิ่งเหล่านี้ที่ได้สร้างไว้จะเป็นจุดเด่นและจุดแข็งที่จะทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร.เสรี กล่าว

king pac industrial

“การลงทุนของเรามีอยู่เป็นจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการเงินและซัพพลายเออร์ ที่ร่วมธุรกิจมายาวนานต่างมอบความเชื่อมั่นเสมอมา ทำให้เราเติบโตและพร้อมเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง”

King Corporation Group

KING CORPORATION GROUP

This is a paragraph where you can include any information you’d like. It’s an opportunity to tell a story about the company, describe a special service it offers, or highlight a particular feature that sets it apart from competitors. Make sure it fits the general tone and voice of the brand, then adjust the font, size or scale to customize the style.

First and Last Name

Subtitle Here

                  นอกจากนี้ คิงส์แพ็ค ยังมีความโดดเด่นด้วยนวัตกรรมด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นถุงขยะสีดำ ที่มีความเหนียวฉีกขาดได้ยาก รวมทั้งมี หูรูดที่ถุง ซึ่งเมื่อใส่ขยะเข้าไปจนตัวถุงมีน้ำหนัก ปากถุงก็จะรูดปิดได้อย่างง่ายดาย ทำให้ไม่สูญเสียพื้นที่การใส่ด้านบน โดยถุงขยะจากแบรนด์ HERO ถูกผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้เรื่องคุณภาพของตัวถุง การออกแบบที่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ได้รับการคิดค้นมาแล้วเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจเรื่องการออกแบบ แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็เป็น Touch Point ที่สำคัญในแง่ของการใช้งานจริง

             ด้านถุงซิปแพ็กและพลาสติก Food Wrap จะถูกเน้นเรื่องมาตรฐานการผลิต โดยเป็นพลาสติกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PE (Polyethylene) สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภค ในขณะที่พลาสติกแบรนด์อื่นที่ไม่มีสัญลักษณ์ PE กลับเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งกับผู้บริโภค จนในประเทศที่พัฒนาแล้วมีกฎหมายห้ามชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาแบรนด์ HERO พยายามรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด

                ดร.เสรี กล่าวต่อว่า บริษัทขอขอบคุณซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางการค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆ พันธมิตรทางการค้าและซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมธุรกิจกัน ซึ่งทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโต กล่าวคือ การเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และบริษัทสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจากการส่งออกกว่า 80% ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศนั่นเอง

king pac industrial
king pac industrial

                สำหรับสิ่งที่ฝากถึงผู้อ่าน Answer News Industrial Magazine ว่า สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้ประกอบการที่ได้อ่านข่าวจะได้รับองค์ความรู้มากมาย และสิ่งที่อยากจะย้ำอีกครั้ง คือ “มนุษย์เราต้องมีความต้องการ ถ้ามีความต้องการก็จะต้องสร้างต้องทำในสิ่งที่ต้องการ จึงจะเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆโดยเปรียบเทียบได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมนุษย์ไม่มีความต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เช่นกัน”

                “Answer คือ คำตอบ เราได้ให้คำตอบต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจจนก้าวสู่บริษัทชั้นนำของประเทศและของโลก ตนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ Answer News เปิดโอกาสให้แสดงวิสัยทัศน์ในการเติบโตของตนเองและธุรกิจ และพร้อมกันนี้ คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จะเดินหน้าพร้อมกับ Answer News ให้เติบโตไปด้วยกันเรามีความสุขที่ได้ให้สัมภาษณ์และขอมอบความสุขใจมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านด้วยเช่นกัน” ดร.เสรี กล่าว

          โดยความดีต่างๆ ตนขอแบ่งปันกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรให้เกิดความสุขในการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งผลประกอบการที่ได้รับ ตนยังมองอีกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญคือ “ความสุข” ที่เราได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา เปรียบเสมือนคนในครอบครัว
เป็นพี่-น้องที่คอยช่วยเหลือกัน และเราจะสานสัมพันธ์ให้ยืนยงตลอดไป

bottom of page