top of page

เจาะลึก ข่าวจริง ยิงประเด็นข่าวสร้างสรรค์
ส่งตรงและเข้าถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศ

แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ โชว์ผลงานโดดเด่น พร้อมขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

Chieng mai.jpg
คุณอรวรรณ ชวดมี

          บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารถึงแผนการลงทุนเพื่อรองรับฐานตลาดใหม่ ปักหมุดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในประเทศไทยด้าน ESP ยกระดับการผลิตสู่ผู้นำด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

          คุณอรวรรณ ชวดมี กรรมการบริหารใหญ่ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า เราทำการเปิดโรงงานแห่งใหม่ ด้วยการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามี สู่การต่อยอดกับสินค้าที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมไปถึง Supply สินค้า อุปกรณ์ต่างๆ โดยบริษัทฯ สามารถนำมาติดตั้งให้กับลูกค้า จากที่มีการ Supply เรานำเข้าอุปกรณ์มาทั้งหมด เพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้มากขึ้น อาทิ ค่าขนส่งสินค้า รวมถึงความผันผวนของค่าเงินในท้องตลาด

Arrow Energy
ผนังคอนกรีต
คุณอรวรรณ ชวดมี

          ความพิเศษของโรงงานแห่งนี้ เราวางแผนในเรื่องของไลน์การผลิตของตัวแผ่น Collecting Plate กับ Discharge Electrode โดย 2 ชิ้นนี้จะเป็น Main Part ที่สำคัญของเครื่องดักจับฝุ่น หรือที่เรียกว่า Electrostatic Precipitator หรือ ESP คือ เครื่องดักจับฝุ่นที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตในการดักจับฝุ่นที่ออกมาจากบอยเลอร์ ซึ่งก่อนหน้านั้น จะเป็นรูปแบบเทคโนโลยีดักจับฝุ่นประเภทอื่นๆ เช่น ไซโคลน มัลติไซโคลน เวทสครับเบอร์ แล้วพัฒนาเป็น ESP และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เครื่อง ESP ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าดูแลรักษาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย จึงต้องมีผู้มีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าในการปรับปรุงดูแลรักษาประสิทธิภาพของ ESP ได้อย่างถูกต้อง

          อีกทั้ง วางแผนที่จะเพิ่มไลน์การผลิตในกลุ่มงานท่อในบอยเลอร์ ด้วยกระบวนการรีดพับ การงอท่อซึ่งคาดว่าจะขยายได้ไม่เกินปี 2567 บวกกับจุดเด่นในเรื่องทีมวิจัยและพัฒนา รวมถึงทีมดีไซน์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา หรือพูดคุยกับลูกค้าถึงความต้องการตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น โรงงานใช้แผ่น ESP ได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่แผ่นเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน พร้อมกับการช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับลูกค้า เราสามารถออกแบบระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง Supply ไปถึง Material ที่ใช้ในการปรับปรุง และติดตั้งให้เสร็จสรรพเรียกได้ว่าเราสามารถให้บริการในรูปแบบ One Stop Service เน้นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังมีสินค้าใหม่ที่เรียกว่า อิเล็กโตรไซโคลน (Electro-Cyclone) โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาวิจัยขึ้นมาเองและทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่

ARROW ENERGY

          คุณอรวรรณ พูดถึงแผนการลงทุนของบริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ว่า บริษัทฯ จะทำการลงทุนในเรื่องของโรงงานที่ยั่งยืน เนื่องจากเรามีตลาดที่รองรับในประเทศไทย และสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงยังช่วยลดในเรื่องของต้นทุนของลูกค้าได้จากโรงงานแห่งนี้ ที่สำคัญถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

          โดยในระยะกลาง เรามองตำแหน่งทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการจัดการพลังงานและควบคุมมลภาวะในอากาศ โดยตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในประเทศไทย ในด้าน ESP อยากให้กลุ่มลูกค้านึกถึง บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นอันดับแรก และภายใน 3 ปีข้างหน้า เราจะเป็นเบอร์ 1 ใน South East Asia รวมถึงอีก 5 ปีข้างหน้า เราต้องการที่จะไปยังเวทีระดับ Global บริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจในธุรกิจของเราที่มีองค์ประกอบของ ESG (Environmental Social and Governance) คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน ถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ของเรายึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรม CSR ต่างควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่บุคลากรภายในบริษัท